February 1, 2019

தானாகவே செயல்படக்கூடிய ஒரு மனித இயந்திரத்தினை (Robot) உருவாக்கும் முயற்சியில், கண்பார்வை எனும் திறமை இன்றியமையாதது. இந்த இயந்திரம் என்பது அடிப்படையில் ஒரு கணினி. ஒரு கணினிக்கு நாம் இடும் கட்டளைகளின் கோப்பே அடித்தளம். கட்டளைத் தொடர்களின் மூலமே அதன் செயல்பாடுகளை கட்டுப்ப...

April 20, 2018

கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எனும் மூன்று காலங்களையும், அதில் தோன்றும் வெளியினையும் அதில் நிகழும் நிகழ்வுகளுக்குமெல்லாம் சேர்த்து நாம் கொடுக்கும் பெயரே பிரபஞ்சம். ஒரு மிக மெல்லிய பரப்பினைகொண்ட மலரின் இதழை இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கின்றது, ஒரு மாபெரும் நீர்விழ்ச்சியையு...

April 16, 2018

அமெரிக்காவில் நாற்பதுகளில் தொடங்கி ஐம்பதுகளிலும் அறுபதுகளிலும் ஓவியம் என்பது மிக பெரிய ஒரு உத்தியோகமாக வளர்ந்துவிட்டிருந்தது. குறிப்பாக சித்திரக்கதை ஓவியர்கள் அன்றைய ஹாலிவூட் சினிமா நட்சத்திரங்களை போல மிக அதிக வருமானம் உடையவர்களாகவும்  ஆடம்பரமான வாழ்கை முறையினை கொண்டவர...

April 13, 2018

The term Artificial intelligence has been gathering attention and creating excitement in the contemporary technology landscape. Though it has attracted the intense attention and imagination of the world in recent times, it has been the holy grail of computing ever sinc...

March 29, 2018

ஒரு கலைபடைப்பினை மிக விரைவாக செய்துமுடிப்பதென்பது, மிக விரைவாக வாழ்ந்துமுடித்துவிடவேண்டும் என்று எண்ணுவதை போன்ற அபத்தமானது. ஒரு ஓவியம் படைத்தல் ஓட்டபந்தயம் அல்ல, மிக விரைவில் ஓவியத்தினை வரைபவர்களுக்கும்,  மிக அதிகமான ஓவியங்களை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வரைந்துமுடிப்பவர...

March 17, 2018

ஒரு வெற்று கித்தானில் சிறிய வண்ணத்திட்டை ஒரு தூரிகையினால் வைக்கும் கணம் அந்த ஓவியத்தின் முதல் கணம். அதற்குமேல் அதில் இடப்படும் ஒவ்வொரு கீற்றும், புள்ளியும், வடிவமும், வண்ண தெளிப்பும், நீண்ட நெடும் கீற்றும், அந்த ஓவியத்தின் அடுத்தடுத்த கணங்கள். ஒரு பெரிய வண்ணப்பூச்சு, இ...

March 15, 2018

Science is about observation of physical phenomena and provide a logical explanation to it. By Physical phenomena we mean whatever that can be observed. Observation is defined as the ability to sense the presence or absence, and a quantitative measure. These phenomena...

March 4, 2018

ஒரு கலைப்படைப்பினை பொதுவாக அணுகுவது அனுபவரீதியாக இருக்கவேண்டும். சிந்தனைகள் மற்றும் அறிதல் எல்லாம் களையப்பட்ட நிலையில் மிக எளிமையானதொரு அணுகுதலில் உண்மையானதொரு கலையனுபவம் நமக்கு கிட்டுகின்றது.

நாம் பல ஓவியர்களின் படைப்புகளை காண்கிறோம். அதில் வேறுபாடுகள், ஒற்றுமைகள், காண...

March 1, 2018ஒரு கலைப்படைப்பினை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? அதனை எவ்வாறு முறையாக அனுபவிப்பது? இந்த கேள்வி நம்மில் பலருக்கு ஏற்படுவதுண்டு. பொதுவாக நாம் வாழ்க்கையில் நிகழ்வுகளை எவ்வாறு எதிர் கொள்கிறோம், எவ்வாறு அனுபவிக்கின்றோம் என்று பார்த்தோமேயானால் இதற்கும் விடை கிடைக்கும்.

நாம் பெ...

September 26, 2017

(Painting : Hamsa and Damayanthi By Ravi Varma 1899)


சுமார் 25லிருந்து  30ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தொடங்கிவிட்ட ஓவிய மரபு 400-500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தலையெடுத்த மறுமலற்சியெனும் பரிணாமத்தினால் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தினை கண்டது. மேற்கில் ஏற்பட்ட இந்த மாற்றம் பண்டையகால த...

Please reload

Featured Posts

மனதின் பருவகாலங்கள்

July 12, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts

February 1, 2019

April 13, 2018

March 29, 2018

Please reload

Topics
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Please reload

© 2020 by Ganapathy Subramaniam